Notify Message
Roster

TankIcon Tanks TankIcon

MonkIcon Baloupand PaladinIcon Limmiwings

 

HealerIcon Healers HealerIcon

PaladinIcon Kompanypala PaladinIcon Kryses ShamanIcon Deepwater

 

DPSIcon Melee DPS DPSIcon

RogueIcon Äzzinøth MonkIcon Headmixer WarriorIcon Xyrá
DHIcon Demonhuntxd PaladinIcon Dreaserious

 

DPSIcon Ranged DPS DPSIcon

WarlockkIcon Bagoosh WarlockkIcon Doomei WarlockkIcon Rafuyakinwl
HunterIcon Minhi HunterIcon Typhie MageIcon Donz
DruidIcon Zephr(T) DruidIcon bøbi MageIcon Ascøølz
ShamanIcon Gramseffs ShamanIcon Drunkinsham(T) PriestIcon Infinityprie