Notify Message
Roster

TankIcon Tanks TankIcon

MonkIcon Baloupand DHIcon Demonhuntxd

 

HealerIcon Healers HealerIcon

PaladinIcon Kompanypala ShamanIcon Tilkos ShamanIcon Kátypérry
PriestIcon Petitmavi DruidIcon Tørretumbler

 

DPSIcon Melee DPS DPSIcon

DKIcon Ripe DHIcon Facerolldh DHIcon Wookien
MonkIcon Headmixer MonkIcon Limmi WarriorIcon Gaant

 

DPSIcon Ranged DPS DPSIcon

WarlockkIcon Pyro WarlockkIcon Doomei DruidIcon Umbramon
PriestIcon Voidflay PriestIcon Infinitÿ DruidIcon Zintru
HunterIcon Jïm HunterIcon Minhi HunterIcon Tasfotm
MageIcon Patixoxo MageIcon Dajn